Všichni táborníci

Na letní skautský tábor se těší všechny děti. Jezdí se už desátý rok na stejné místo, nádhernou louku v blízkosti lesa. Stany jsou na ní postavené do půlkruhu, s polní kuchyní, umístěnou v centru tábořiště. V ní si skauti sami vaří. Vstup do tábora zdobí vlajka, u které se každé ráno všichni sejdou. Rozdělí se úkoly a denní program může začít.
 

Našli svůj strom

Jako každoročně, tak i letos, má čtrnáctidenní turnus svoje téma. Je jím keltský horoskop . Všechny děti se z něho dozvědí, v jakém stromovém znamení se narodily. Dalším úkolem je tento strom najít. Buď přímo v okolí, nebo v dostupných knihách. A podat o něm všem ostatním co nejpodrobnější výklad. A tak se malí skauti dají hned druhý den do práce. Topol, Kaštan, Jedle, Javor, Modřín a všechna další keltská znamení…