Kondenzace jako pokrok

Pokrok přišel s vynálezem kondenzačních odvlhčovačů vzduchu do domácností. Samotný princip je znám již skoro dvěstě let a používá se v tepelných čerpadlech, chladničkách, klimatizacích. Celý systém funguje tak, že z místnosti jer nasáván vzduch nasycený vodní parou, který se ventilátorem žene na kondenzační mřížku, která je chladnější okolního prostředí. Na jejím chladném povrchu se kondenzuje, neboli sráží vzdušná pára a stéká do sběrné nádoby, nebo (u dokonalejších typů) přímo hadicí do odpadového systému budovy. Páry zbavený je dále proháněn přes teplejší část přístroje, kde se ohřívá na vyšší teplotu a je hnán zpět do místnosti. Tento koloběh se stále opakuje dokola a průběžně je tak odstraňována pára z prostředí.

Vedlejší účinky

Vedlejším účinkem kondenzačních typů bylo i současné přitápění v místnosti. Jejich nevýhodami je jistá hlučnost ventilátoru a také kompresoru, tlakujícího nosné médium do kondenzátoru.

Kondenzace jako pokrok
5 (100%)1